Jsi zde:  Huradosveta.cz > Osobnosti


Albert Škarvan

Přečti si další tipy z kategorie Osobnosti

Albert Škarvan byl slovenský lékař, spisovatel a překladatel. 

Albert Škarvan byl slovenský lékař, spisovatel a překladatel. Během svého života působil i v Anglii, kde se věnoval literární a překladatelské práci. 

Albert Škarvan se narodil v Tvrdošíně 31. ledna 1869. Pocházel z úřednické rodiny. Vzdělání získal v Hybiach, Levoči, Spišské Nové Vsi a Kežmarku. Vysokoškolské studia absolvoval na lékařských fakultách v Budapešti, Praze a Innsbrucku, kde v roce 1894 získal titul MUDr. Po vysokoškolském studiu podzim téhož roku nastoupil na pololetní vojenskou službu v nemocnici v Košicích a zde se projevil jeho pacifistický postoj k válce. Odmítl dokončit povinnou vojenskou službu. Rozhodnutí nezměnil navzdory výhrůžkám vojenských úřadů, ani na doporučení a rady rodiny a přátel. Uvěznili ho a pak poslali na pozorování na psychiatrii do Vídně. Po návratu do Košic ho znovu vyslýchali a nakonec v červenci 1895 odsouzen na čtyři měsíce věznění, degradaci a ztrátu lékařského diplomu. Věznění si odseděl v Košicích a po jeho skončení si musel vojně dosloužit. 

V letech 1896-1897 žil v Rusku v Jasné Polaně, Moskvě a Petrohradu, kde se zdržoval v blízkosti svého obdivovaného mistra Lva Nikolajeviče Tolstého, jehož názory měly vliv na jeho další směřování. V roce 1897 však musel Rusko opustil vzhledem k nepokojům v zemi. 

Usadil se v Anglii a žil na více místech v okolí Londýna. Jak bylo již zmíněno, věnoval se zde literární a překladatelské práci, v roce 1898 napsal první znění svých vojenských zápisků, vydaných v Anglii. SLovensky vyšly jako "Zápisky vojenského lékaře". V knize popisuje důvody a okolnosti, které ho vedly k odepření vojenské služby, jakož i průběh věznění, vyšetřování, odsouzení a výkonu trestu až po jeho skončení a odchod do Ruska. V Anglii se Škarvanov zdravotní stav zhoršil, avšak díky péči a péči přátel se uzdravil. Roky prožité v cizině patří mezi nejtvořivější období Škarvanovej činnosti. Styk se Slovenskem udržoval zejména prostřednictvím korespondence s přáteli a s rodinou. Výsledkem jeho studia a uvažování o slovenské otázce byla rozsáhlá studie pod názvem "Slováci", kterou dokončil na sklonku roku 1904 pro moskevské vydavatelství Posrednika, ale tato práce, kterou posuzoval i LN Tolstoj, však tiskem nevyšla. 

Škarvanové putování Evropou však neskončilo a přemístil se do Švýcarska, kde působil v letech 1898 až 1910. Po roce 1910 žil na území dnešního Slovenska a nakonec se v roce 1918 stal okresním lékařem Liptovském Hrádku. Zde prožil poslední léta svého života. Koncem roku 1925 vážně onemocněl a 26. března 1926 zemřel.

Líbí se ti článek? Podpoř nás:

Přečtěte si další rady a tipy z kategorie Osobnosti.

Naplánuj si cestu: